case vegfinans
DIGITAL FAKTURADISTRIBUSJON FOR FREMTIDEN

Vegfinans og Posti Messaging i Finansavisen

Ved å automatisere og utvikle sine fakturaløsninger vil det offentlige og forbrukerne spares for millioner av kroner fremover. Dette gir mer penger til å betale for veiene vi alle kjører på.
Les artikeln i Finansavisen her (pdf)

Utfordring og oppløsning

En betydelig andel av Vegfinans 2,4 millioner fakturaer forventes fortsatt å bli distribuert som papirfaktura. Det brukes for mye tid og ressurser på håndtering av papirfakturaer. Ved inngåelse av ny avtale med Posti Messaging vil elektroniske løsninger bli høyt prioritert slik at andelen av digitaldistribusjon går opp, og andelen papirfakturaer går ned. De viktigste fordelene med digital fakturadistribusjon: 1. Lavere kostnader 2. Raskere distribusjon av fakturaer 3. Enklere håndtering for mottager 4. Enklere administrasjon
Read full story

"Den utvidede avtalen som er inngått med Posti Messaging er et ledd i å tilrettelegge for enda mer effektiv og kostnadseffektiv fakturadistribusjon som skal gjøre det enda enklere for både oss og kundene."

Nils Christian Helgesen, CEO, Vegfinans