Digitalisering i toppklasse med gedigen ekspertkunnskap

Posti Messaging har tilegnet seg gedigen ekspertkunnskap gjennom flere tiårs arbeid med arkiverings- og trykkeritjenester, digital dataoverføring, dokumentbehandling, fakturering og kundeinformasjonstjenester.

I begynnelsen av 1990-årene var vi en pioner innenfor multikanalløsninger for fakturautsendelse. Det har vært en naturlig utvikling å gå videre fra elektroniske faktureringsprosesser til 2000-tallets automatiserte og digitaliserte kommunikasjon.

I begynnelsen av 2018 ble OpusCapitas tjenester for dokument- og fakturautsendelse samt inkassotjenestene og digitaliseringsvirksomheten overført til Posti Messaging, og ble dermed en del av Posti Groups servicetilbud.

Vi hjelper våre kunder med overgangen til digital informasjonsbehandling, digitale meldingsteknologier, fakturering, databehandling og arkivering.

Velkommen til å bli med oss på en fantastisk digitaliseringsreise!