Posti Messaging
Løsninger og tjenester for dokumentbehandling og kundekommunikasjon

Vår målgruppe er kunder som håndterer store mengder fakturaer og meldinger. Vi kan sende og håndtere alle dokumenter som sendes mellom deg og kundene dine. Med vår hjelp fungerer kontakten mellom B2C-bedrifter og offentlig sektor mer effektivt, og dokumentbehandlingen kan skje via både digitale og tradisjonelle kanaler.

Vi hjelper kundene våre med å bruke de beste kanalene og tjenestene og sende dokumenter på en sømløs måte. Det gjelder uavhengig av om dokumentasjonen er relatert til kommunikasjon, fakturering, håndtering av kundefordringer, eller kundeservice.

Med våre tjenester kan du som kunde forenkle dokumentbehandlingsprosessene, den elektroniske arkiveringen og behandlingen av viktig forretningsinformasjon.

Vi betjener kunder i Finland, Sverige og Norge og håndterer flere hundre millioner fakturerings- og dokumenttransaksjoner per år. Våre 600 medarbeidere betjener vel 5000 kunder. Hovedkontoret ligger i Helsingfors i Finland. Posti Messaging er en forretningsenhet i konsernet Posti Group.

Vi har 30 års erfaring med å automatisere og utvikle dokumentprosesser. Vi rasjonaliserer forretningsprosesser med elektronisk fakturering og multikanalløsninger for kundekommunikasjon. Våre omfattende løsninger, tjenester og verktøy muliggjør automatisering av arbeidsstrømmene og fungerer som en støtte for virksomhetens fremtidige vekst.

Med vår hjelp går du over til et digitalt system som gir deg bedre kontroll. Vi kan hjelpe deg med å få fart i forretningsprosessene og få i gang digitaliseringen, med elektronisk fakturering og multikanalløsninger for kundekommunikasjon. Posti Messagings avgjørende styrke ligger i vår kunnskap om arbeidet med B2C-kunder og eksisterende integrasjoner.

Vi styrker bedriftens virksomhet og får fart i digitaliseringen. Vår store styrke er erfaringen med å arbeide med bedrifter i forbrukssektoren kombinert med vår evne til å integrere tjenester i allerede eksisterende systemer.