OpusCapita og Posti endrer virksomheten for å sette kundenes behov i fokus

OpusCapita omorganiserer sin virksomhet for å bli bedre rustet til å yte mer for sine kunder, nå og i fremtiden.  Målet for omorganiseringen er å bli en enda bedre partner til våre kunder.

Omorganiseringen av OpusCapita utsettes til våren 2018
Som tidligere kommunisert omorganiserer OpusCapita virksomheten. Vi har besluttet at selve implementeringen av den nye virksomhetsstrukturen i Posti Messaging og OpusCapita Solutions vil bli gjennomført i løpet av våren 2018. Derimot kommer vi til å operere som to separate varemerker fra 1. januar 2018. Posti Messaging og OpusCapita. Kundeservice og fakturering kommer til å fortsette som tidligere.

Fra 1. januar 2018 blir OpusCapitas virksomhet for digital dokumenthåndtering integrert i Posti Groups tjenester. Den nye avdelingen Posti Messaging kommer til å tilby en omnikanal-løsning for kommunikasjon av faktura og andre dokumenter, samt inkasso. OpusCapita vil fortsatte med å tilby globale løsninger for innkjøp, automatisert fakturahåndtering, Cash Management og finansielle tjenester.

OpusCapita og Posti Messaging vil ha et tett samarbeid for å imøtekomme de nåværende og fremtidige behovene til våre kunder på best mulig måte.

Nye OpusCapita vil fortsette å bistå virksomheter med å effektivisere betalingsprosesser gjennom omfattende purchase -to-pay og order-to-cash-løsninger basert på den nyeste, digitale teknologien. Vi benytter den nyeste automatiseringsteknologien til å hjelpe våre kunder med å takle den digitale utviklingen innen salgs-, innkjøps- og cash management-prosesser.

Sammen med Posti kommer den nye enheten Posti Messaging til å tilby virksomheter i privat og offentlig sektor en effektiv løsning som binder sammen arbeidsflyten med både fysiske og digitale fakturaer og dokumenter. I Skandinavia Posti Messaging tilbys digitale løsninger basert på en kombinasjon av egenutviklede tjenester og lokale partnere.

Forandringen krever ingen konkret handling fra nåværende kunder. Løsningene og tjenestene som OpusCapita leverer i dag, vil fortsette uten avbrudd. Omorganiseringen av OpusCapita innebærer at noen kontrakter overføres til en ny, juridisk enhet, OpusCapita Solutions. De kundene som blir berørt av dette, kommer til å bli kontaktet i november.

For ytterligere informasjon: OpusCapita kundeservice.