Bompengebetaling med Vipps er et steg videre inn i den digitale tidsalder for Vegfinans.

Fra 1. juli ble det mulig å betale bompenger med Vipps. Et samarbeid mellom Vegfinans, OpusCapita og DNB gjorde det mulig.

OpusCapita har helt siden 2000 vært Vegfinans AS sin samarbeidspartner innenfor fakturadistribusjon. 1. juli 2017 ble Vipps Faktura lansert som en distribusjonskanal i løsningen "Invoice Sending". Denne løsningen blir også tilgjengelig for alle kunder av OpusCapita fra september.

Digi.no har også omtalt saken: Først ute med bompengebetaling med Vipps.

­­­– Den utvidede avtalen som er inngått med OpusCapita er et ledd i å tilrettelegge en mer effektiv og kostnadseffektiv fakturadistribusjon som skal gjøre det enklere for både oss og kundene, sier administrerende direktør Nils Christian Helgesen i Vegfinans AS.

Vi er stolte av å være første bomselskap ut i Norge som tilbyr Vipps til brukerne våre. Poenget er å gå mer og mer bort fra papir. Når kundene får fakturaen rett på mobilen, tror vi at vi vil treffe veldig mange som allerede benytter Vipps. Dette skal være enkelt for kundene, sier avdelingsleder Birgitte Johansen i Vegfinans til digi.no.

Enkelt og hjelpsomt

Årlig sendes det ut cirka seks millioner papirfakturaer fra Vegfinans. Dette er et tall de håper å redusere etter å ha digitalisert selskapet ytterligere. Dette betyr at mer bompenger kan brukes til å bygge vei, i stedet for til administrasjon. Det er også bedre for miljøet. 600 000 nordmenn har allerede takket ja til å få faktura via Vipps. Dermed slipper de å bruke tid på tunge KID-numre og få fakturagebyr.

Etter å ha inngått en avtale med OpusCapita har vi etablert flere nye elektroniske betalingsløsninger som er tilrettelagt for fremtidig fakturadistribusjon. Vi ønsker å få de fleste av våre kunder til å benytte digitale betalingsløsninger. Dette bidrar at vi får bedre en kontantstrøm. Hele faktureringsprosessen har blitt mer effektiv enn tidligere, sier administrerende direktør Nils Christian Helgesen i Vegfinans AS.