Vår inkasso tjeneste

Vår inkasso tjeneste

NY INKASSOLEVERANDØR MED LANG ERFARING

Posti Messaging tilbyr en meget solid og konkurransedyktig inkassotjeneste med erfarne medarbeidere og med en moderne software for inkasso. Vår software er utviklet av Kredithanterarna AB som ble en del av OpusCapita i 2015. Den hånterar idag kunder i svært ulike bransjer og ulike typer av virksomheter, alt fra enkeltmannsforetak til store banker. Disse kundene etterspør tjenester fra oss som gir kortere kredittider og mindre risiko for kundetap, samtidig som de fremhever viktigheten av å beholde kunderelasjonene.


Sistnevnte kan være en vanskelig balansegang. Våre strategier er basert på tilpassning og scoring, noe som gjør at riktig handling blir utført til rett tid. Inkassoløsningen poengsette kundene og på forhånd avgjøre hvor raskt de betaler regningen eller om eventuelle tiltak må settes i verk. Det finnes også gode muligheter til å segmentere sluttkundene dine etter ønsker og behov. Målet er å få en betalende sluttkunde som samtidig føler seg godt behandlet. Sluttkunden skal alltid føle at det er lett å komme i kontakt med oss og vi lover en av inkassomarkedets korteste responstider .

Posti Messaging inkassotjeneste gir deg

  • Kortere kredittid
  • Økt likviditet
  • Redusert risiko for kundetap
  • Opprettholdelse av kunderelasjoner gjennom unik kundebehandling
  • Rask integrasjon hvor kundens egeninnsats er sterkt minimert
  • Redusert administrasjon i inkassoprosessen
  • Ingen kostandsrisiko
  • Optimaliserte og automatiserte rutiner