Kommunikasjonsverktøy Connect

Kommunikasjonsverktøy Connect

Connect er et kommunikasjonsverktøy der du har full kontroll. Med dette verktøyet sikrer du at kundene får relevant informasjon i den kanalen de foretrekker – på papir, via e-post, i nettbanken eller i portaler.

Du kan benytte Connect til å oppnå økt lojalitet og økt salg. Med Connect kan du gjøre kundekommunikasjonen din mer relevant og effektiv. Velg den modulen som best dekker dine behov. 

 Se vår demo om Connect nå:

 

Connect Basic – Legg til et vedlegg, selv i siste minutt, i din vanlige kommunikasjonsflyt, f.eks. den månedlige fakturaen. Det samme vedlegget legges til for alle mottakere i neste produksjonsrunde.

Connect Basic Plus – Vedleggene dine kan segmenteres mot ulike målgrupper. Det betyr at kommunikasjonen din alltid er relevant og basert på kundenes preferanser.

Connect Premium – Modul med et dynamisk innholdsområde. I denne modulen kan du segmentere bannerinnholdet i hoveddokumentet. Du kan f.eks. fremheve viktig informasjon for en spesifikk målgruppe i et informasjonsbrev. Du kan også legge til svar direkte på fakturaen på spørsmål som kundeservice ofte får. Vedlegg kan også segmenteres akkurat som i modulen Basic Plus. I Premium-versjonen av Connect kan du også kombinere meldinger på hoveddokumentet med ekstra informasjon i vedlegget.

Dynamisk innholdsområde – Opprett og plasser kommunikasjonen din akkurat der du vil i hoveddokumentet. Med denne funksjonen får du en fleksibel måte å kommunisere på, og det er du som har kontrollen. Velg størrelse, form og plassering fritt.

 

Connect er et fleksibelt kommunikasjonsverktøy som er designet slik at du har full kontroll og tilgang til nødvendig informasjon til enhver tid

 

 

 • Som sluttforbrukere oversvømmes vi av kommunikasjon, i alle kanaler. Jo mer relevant budskapet er, desto større sjanse er det for at sluttforbrukeren tar det til seg. Hvis du dessuten bruker den foretrukne kanalen, øker gjennomslagskraften betydelig.
 • Uansett i hvilken bransje du driver virksomhet, skjer ting veldig fort på markedet – og jo raskere du når markedet med dine nye tjenester, endrede vilkår eller forbedrede kundeservice, desto større gjennomslag vil det ha. Med Connect kan du sende ut informasjon og markedsføringsbudskap, selv i siste minutt, sammen med den eksisterende produksjonsflyten. Connect støtter alle tilgjengelige* kanaler og i Premium-versjonen av verktøyet kan du legge til segmenterte bannere i hoveddokumentet samt vedlegg.
 • Connect er et fleksibelt verktøy der du har kontroll over hvordan segmenteringen utføres, enten via opplastede mållister eller via regelsetting basert på produksjonsdata.
 • I brukergrensesnittet kan du se hvilket materiale som kjøres til hvilke kunder, ved å sjekke koblingslisten, tidslinjen eller oppsummeringsvisningen.
  • Tidslinjevisningen gir deg en visuell fremstilling av planlagte aktiviteter fra et oversiktsperspektiv, mens oppsummeringsvisningen kan vise nøyaktig hva en bestemt målgruppe vil motta i løpet av den neste produksjonsrunden.
  • Du kan fritt bestemme om du vil ha ett eller flere områder der du plasserer dine ulike bannere på en eller flere sider i hoveddokumentet.
  • Connect holder orden på alt opplastet materiale enten det er bannere, vedlegg eller mållister, og du kan alltid kontrollere hvem som har gjort hva ved å bruke loggen.
  • Alt i alt har Connect et brukervennlig grensesnitt som gir deg fleksibilitet, kort tid til markedet og aller viktigst økt kundelojalitet ved at du kommuniserer relevant med kundene dine i de kanalene de foretrekker.