Helsesektoren er en kompleks, kontrollert og krevende kunde, og nå kommer lovgivningen om PEPPOL-kompatible leverandører og e-fakturering.

Sentral produktinformasjon, din førstehjelpsbehandling mot 2018

Helsesektoren er en kompleks, kontrollert og krevende kunde, og nå kommer lovgivningen om PEPPOL-kompatible leverandører og e-fakturering.

OpusCapita Product Information Management (PIM) samler, organiserer og oppdaterer all produktinformasjon i ett enkelt system. Dette gjør informasjonen tilgjengelig i alle salgskanaler - inkludert PEPPOL-nettverket, noe som blir et krav fra offentlig sektor fra og med 1. januar 2018.

Last ned vår  faktaark Product Information Management for Helsesektoren for å utforske:

  • Hvordan moderne Business Network-koblede Product Information Management-løsninger (PIM-løsninger) muliggjør automatisk Ordre to Cash-prosess.
  • De viktigste fordelene med PIM i helsevesenet
  • Hva er PEPPOL og hvorfor du burde være opptatt av dette
  • To kundeeksempler