apr

18

Tenk nytt hvis du vil nå millenniumsgenerasjonen med din kommunikasjon

by

For å få bedre innsikt i hvordan forbrukerne mottar og opplever ulike typer messaging, har vi sammen med Kantar Sifo gjennomført en omfattende forbrukerundersøkelse. Vi har funnet ut hva vi gjør med fakturaer, årsmeldinger og andre utsendelser, og resultatet viser at messaging er en kanal med enormt potensial når det gjelder å påvirke kunder og bygge kunderelasjoner. I dag går imidlertid mange glipp av muligheten. 

Et interessant resultat fra undersøkelsen er at yngre reagerer mer negativt enn eldre når de får ulike typer utsendelser. Når det gjelder fakturaer, er det for eksempel mer enn dobbelt så vanlig at 25- til 34-åringer reagerer negativt enn 35- til 49-åringer. Samme mønster ser vi når det gjelder brev og oversikter fra forsikringsselskaper og energileverandører. 

En generasjon som har vokst opp med informasjon ”on demand”, liker ikke kronglete tekster og standardiserte utsendelser som er vanskelige å komme igjennom. De vil ha informasjon som er enkel, tydelig og tilpasset deres egne ønsker og behov. 

For å nå ut til yngre kundegenerasjoner og bygge sterke relasjoner med dem, må vi tenke nytt når det gjelder både innhold og form for f.eks. kontoutskrifter, fakturaer og årsmeldinger. Hvem har råd til å skape unødvendig uro, stress og irritasjon hos sine kunder? Spesielt når det gjelder den kommende forbrukergenerasjonen. 

Vi har satt sammen en rapport med innsikter fra undersøkelsen og råd og veiledning for hvordan dere som selskap bør tenke for å lykkes med messaging. 

Her laster du ned rapporten: ”Messaging som bygger relasjoner”

 

Maria Moin, 

Nordic Marketing Manager Posti Messaging