apr

09

Messaging – en kanal med uutnyttet potensial

by

I vår digitaliserte verden er den personlige kontakten mellom kunde og foretak i ferd med å falle bort. Butikker erstattes av netthandel, servicen på bankkontoret finner du nå i en app, og adresseendringer fikser du selv på ”mine sider”. En konsekvens er at fakturaer, årsmeldinger og andre utsendelser, som vi kaller messaging, blir en stadig viktigere kontaktflate mot forbrukeren.

For å få bedre innsikt i hvordan forbrukerne mottar og opplever ulike typer messaging, har vi sammen med Kantar Sifo gjennomført en omfattende forbrukerundersøkelse. Vi har funnet ut hva vi gjør med fakturaer, årsmeldinger og andre utsendelser, og resultatet viser at messaging er en kanal med enormt potensial når det gjelder å påvirke kunder og bygge kunderelasjoner. Ni av ti leser og sju av ti lagrer informasjonen du sender ut.

Disse resultatene viser at messaging er en stor del av kundeopplevelsen. Det ble enda tydeligere hvor viktige selskapenes utsendelser er, når vi analyserte resultatene ytterligere.

Dagens messaging kaster bort muligheten til å bygge relasjoner og påvirke kundene. Bare en av fem utsendelser skaper en positiv respons hos mottakeren, og i mer enn ti prosent av tilfellene gir utsendelsene opphav til en negativ følelse, som uro, stress eller irritasjon. Videre ser vi at yngre reagerer mer negativt på utsendelser enn eldre.

Konklusjonen er klar: Med messaging har man et stort potensial for å bygge sterke kunderelasjoner, men for å lykkes, er det mange selskaper som må tenke nytt når det gjelder både innhold, form og valg av kanal.

Vi hos Posti Messaging ønsker derfor å utfordre foretak og vise hvordan de kan bli bedre på messaging. Målet vårt er å få flere foretak til å utnytte potensialet som ligger i messaging, ved å bruke det til ikke bare å håndtere det rent praktiske, men også som verktøy for å styrke kunderelasjonene.

Vi har satt sammen en rapport med innsikter fra undersøkelsen, og råd og veiledning for hvordan dere som selskap bør tenke for å lykkes med messaging.

Her laster du ned rapporten: Messaging som bygger relasjoner” >>

 

Maria Moin
Nordic Marketing Manager Posti Messaging