mai

06

CCS er fremtiden for personlig kommunikasjon og kundekontakt

by

Har organisasjonen din mange sluttkunder, forbrukere eller medlemmer? Har dere store utsendelser og behov for å kommunisere i mange digitale kanaler? Ønsker dere å foreta utsendelser som mottageren vil oppleve som relevant, personlig og berikende? Da passer Dynamic Conversation perfekt for å koordinere all kommunikasjon, forsterke kundenes opplevelse og fordype kundeforholdet.

Det finnes uutnyttet potensial for kundekommunikasjon i slike ting som fakturaer, forsikringsmeldinger, kontoutskrifter, strømregninger, innkallinger, påminnelser og brev sendes ut. Det viser en undersøkelse fra Kantar SIFO. I de fleste tilfeller leser mottageren det som sendes ut, men men foretar seg lite. Siden mottagerne stort sett leser det som sendes ut, finnes det store muligheter for å forsterke kundeforholdet gjennom å gjøre innholdetmer personlig, interessant og relevant, og sende i de rette kanalene. Med Dynamic Conversation har du verktøyet du trenger for å gjøre dette.


Kunder lander på sider med dynamiske dokument

Verktøyet består av to deler: Dynamic Conversations (dynamiske samtaler) og en portal. Dynamic Conversations er en digital løsning som tar i bruk landingssider laget i HTML5, hvor mottageren kommer via SMS, e-post, nettsider eller en QR-kode.

I portalen kan selskaper skape eller redigere sine maler og regler for utsendelser og kommunikasjon, ut i fra data om sluttkundenes tidligere adferd. På landingssidene går det an å bygge inn en mengde dynamiske funksjoner og skape flere muligheter til å ha en samtale mellom kunde og bedrift.

Dokumentets innhold styres av tidligere kundeadferd

Det som vises på landingssiden, bestemmes av lagrede kundedata om tidligere kundeadferd. Hvilke data som skal vises, hvor og hvordan, samt hva som skal skje på siden, er helt automatisert. En landingssides innhold kan være nærmest hva som helst, slik som skjema for spørreundersøkelser, avtaler eller bestilling. Vilkår eller avtaler kan sendes for nedlasting som deretter signeres med BankID på mobil. Kunder kan for eksempel se diagram over strømforbruk, utgifter eller mobilforbruk. De kan velge hvordan de ønsker å kontaktes av selskapet og i hvilken kanal de ønsker kommunikasjon.

 

Måler alt som skjer i digitale kanaler

Med Dynamic Conversations går det an å måle åpningsgrad og klikk og annet i de digitale kanalene som brukes. Det går an å se hva mottageren har gjort og raskt reagere på ønsker og adferd. Et eksempel er en landingsside som krever en underskrift av en avtale eller en bestilling. Hvis ingen respons er gitt etter 14 dager, kan virksomheten din sende en påminnelse til de som ikke har svart, eller du kan prøve å endre budskapet eller bruke andre kanaler. Med andre ord øker Dynamic Conversation alle kanalers betydning ved at kanalene jobber sammen i en samordnet kommunikasjon og samtale med kundene dine.

Så ta gjerne kontakt med oss angående Dynamic Conversation. For det er sannsynligvis et stort potensial for kundekommunikasjon i det dere sender ut. Og det er her vi kan gi et stort løft til all deres kundekommunikasjon.