mar

14

Verdien av fakturaen – mer enn det som skal betales

by

Fakturaen er en hyppig brukt kommunikasjonskanal mellom leverandør og kunde.  

Verdien av fakturaen – mer enn det som skal betales

Posti Messaging har arbeidet med forskjellige kommunikasjonskanaler i mange år, og vi ser at den digitale utviklingen setter krav til alle leverandører om å være relevante, raske og lett tilgjengelige i meddelelsene til kundene.

Vår videre utvikling av Posti Messaging dreier seg blant annet om å sikre at kundekommunikasjonen er samlet og mer interaktiv, og at kundenes sluttkunder får en stadig bedre kundeopplevelse. Derfor mener vi at kundenes opplevelse av betalingsinformasjonen og de tilknyttede betalingsløsningene er viktig, og at det også skal være enkelt for oppdragsgiverne våre.  

Fakturaen bør ikke bare fortelle på en enkel måte når og hvor mye kunden skal betale. Den kan også inneholde informasjon som skaper merverdi, og betalingsinformasjonen bør også leveres på den måten kunden ønsker – digitalt eller fysisk, og kanskje knyttet til egen bank eller betalingsløsning. I dag kan kundene våre velge hvordan de vil sende faktura og betalingsinformasjon, og vi kan levere den i betalingstjenester som forenkler både for sluttkundene og for våre oppdragsgivere.  

Det sies jo at fakturaen som sådan er i ferd med å forsvinne. Det er fordi forbrukerne er mer mobile, noe som gjør at det er utrolig viktig å skape gode kunderelasjoner, ikke minst via betalingsinformasjonen. Vi mener uansett at fakturaen er i ferd med å endre form, og derfor har vi flere verktøy som gjør det mulig for oppdragsgiverne våre å være med på å utforme den slik at den passer for nettopp deres virksomhet og behov.

Vi vil utvikle sluttkundekommunikasjonen enda mer. Sammen med kunder og samarbeidspartnere utvikler vi akkurat nå en innovativ omni-kanalplattform for å møte kundenes behov for å være med på hele kundereisen. Vi mener også at denne tjenesten må utvikles sammen med markedet.  Og vi ønsker derfor at virksomheter som gjerne vil utvikle sin fakturaprosess, skal ta kontakt med oss.

Les mer om segmentert og målgruppetilpasset kommunikasjon på faktura her >>

Ta kontakt med oss vedrørende samarbeid her >>

Katarina Dahlbäck

Katarina Dahlbäck har gedigen erfaring med dokument- og kommunikasjonsbransjen i forskjellige ledende og operative stillinger. Som Head of Scandinavia Posti Messaging er hun leder for virksomheten i Skandinavia.