mar

12

Vår Kundeservice endres, og ny kontaktinformasjon gjelder fra Mandag 17. mars 2018

by

Vi har tidligere informert om at OpusCapita bli reorganisert i to separate selskaper våren 2018, Posti Messaging AS og OpusCapita Solutions AS. Vi har arbeidet hardt med å forberede oppdelingen i organisasjonen.Fra mandag 17. mars vil de to nye enhetene på kundeservice være operative, og den nye kontaktinformasjonen vil gjelde fra denne dato.
Reorganiseringen gjør at begge selskapene kan konsentrere seg om sin kjernevirksomhet, og det muliggjør enda bedre produktutvikling og tjenesteleveranser. Vår Kunde Service vil også bli bedre i begge selskaper, da våre fagfolk nå kan fokusere på å gi enda bedre individuell service.

 

 

Posti Messaging AS

Posti Messaging Customer Service vil supportere i spørsmål som omhandler dokumentutsendelse, fakturautsendelse, inkasso og dokument digitalisering.


Kundeservice portal: https://meseflow.service-now.com/csp/
Telefon: + 47 2272 8470
Epost: messaging.no@posti.com

For å sørge for best mulig kunde-opplevelse, er det ekstremt viktig for oss at vi kan betjene dere i nært samarbeid også etter denne selskaps-splitten! Kontakt oss for mer informasjon her.

 

 

OpusCapita Solutions AS

OpusCapita Customer Service vil supportere i spørsmål relatert til EDI-messaging, e-faktura multikanal mottak, og source-to-pay and cash management software solutions and skanning.


Kundeservice portal: https://opusflow.service-now.com/csp/
Telefon: +47 2161 1543
Epost: customerservice.no@opuscapita.com


Kontakt-detaljer og åpningstider: https://www.opuscapita.com/contact
For å sørge for best mulig kunde-opplevelse, er det ekstremt viktig for oss at vi kan betjene dere i nært samarbeid også etter denne selskaps-splitten! Vennligst les mer om vår måte å arbeide på her www.opuscapita.com.

FAQ

Posti Messaging AB

Kundeservice portal:                           https://meseflow.service-now.com/csp/

Telefon:                                + 47 2272 8470

Epost:                                     messaging.no@posti.com

 

OpusCapita Solution AB

 

Kundeservice portal:                           https://meseflow.service-now.com/csp/

Telefon:                                 +47 2161 1543

Epost:                                     customerservice.no@opuscapita.com

 

Mer informasjon finner du under:

OpusCapita Solution: https://www.opuscapita.com/contact-customer-service#content

Posti Messaging:  https://www.postimessaging.com/customer-service

 

Ja,

 

Posti Messaging AB

Telefon:                                 + 47 2272 8470

 

OpusCapita Solution AB

Telefon:                                 +47 2161 1543

 

Mer informasjon om dette kan bli funnet ved å klikke på linkene under:

OpusCapita Solution: https://www.opuscapita.com/contact-customer-service#content

Posti Messaging:  https://www.postimessaging.com/customer-service

 

Vi vil sikre at samtalene blir satt over, så det skal ikke være nødvendig å ringe på nytt.

Det er interface mellom systemene, og tickets blir overført til rett selskap uten at du behøver å foreta deg noe. Vi vil rettlede deg om rett kontaktinfo i de tilfellene kontakten er tatt med feil kundeservice.

Nei, dette gjelder bare OpusCapita og Posti Messaging. Våre samarbeidspartnere må kontaktes direkte.

Ja. Det blir to separate aksjeselskaper, og oppstarten av disse vil skje etter en egen plan i løpet av våren 2018.

Om ditt selskap har produkter/tjenester som leveres fra begge selskapene vil du ha tilgang til begge. All informasjon blir kopiert over og det er ikke nødvendig med nyregistrering.

 

MEN: alle endringer av brukerdata etter splitten MÅ korrigeres i BEGGE systemene.

Den endelige splittingen av portalene pågår, og blir sluttført etter at den legale splitten er gjennomført.

Vi anbefaler sterkt at rette kundeservice kontaktes direkte da dette gir raskest respons.

Posti Messaging kommer att fokusera på de nordiska marknaderna och betjäna främst B2C-kunder och den offentliga sektorn. Produkterna och tjänsterna kommer att omfatta Faktura Sändning (MCI), iPost, Kundeutskrift, B2C eInvoice, eArchive, Portaler, Sales Ledger Services, Inkasso och Digitalisering (Finland). Dessutom skapas ett gemensamt erbjudande med Posti för närvarande. Posti Messaging kommer alltså att betjäna er när det gäller nedan produkter:

iPost

Customized Print

eArkiv

eSign

eRegister/e-Invoice B2C/ef-webb/anmälan (se)

Mina Meddelanden (se)

Kivra (se)

DigiPost (no)

e-Boks (no)

Vipps (no)

Printer Driver

Documents by eMail

Invoice Sending (no)

Connect

 

OpusCapita kommer att betjäna främst B2B-kunder. Produkterna kommer att omfatta: Produktinformationshantering (PIM), Online-produktkatalog (OPC), e-inköp, fakturaautomatisering, fakturatransmission, fakturafottagning, företagsnätverk (t.ex. B2B eInvoice, EDI) Finansiering.               

Posti Messaging kommer att fokusera på de nordiska marknaderna och betjäna främst B2C-kunder och den offentliga sektorn. Produkterna och tjänsterna kommer att omfatta Faktura Sändning (MCI), iPost, Kundeutskrift, B2C eInvoice, eArchive, Portaler, Sales Ledger Services, Inkasso och Digitalisering (Finland). Dessutom skapas ett gemensamt erbjudande med Posti för närvarande.

 

OpusCapita kommer att betjäna främst B2B-kunder. Produkterna kommer att omfatta: Produktinformationshantering (PIM), Online-produktkatalog (OPC), e-inköp, fakturaautomatisering, fakturatransmission, fakturafottagning, företagsnätverk (t.ex. B2B eInvoice, EDI) Finansiering.

 

Du vil kun se de produktene som er i bruk i portalen.

Vi er i ferd med å oppdatere meldingene på automatisk genererte meldinger. Før dette arbeidet er sluttført vil det komme meldinger med gammel senderinfo.

OpusCapita og Posti Messaging samarbeider tett, og om ditt spørsmål gjelder produkt/tjeneste til OpusCapita vil dette bli videreformidlet til de som da svarer.

I det tilfellet der ditt selskap har produkter/tjenester levert av begge selskapene, vil du ta tilgang til begge kundeportalene. All kundeinfo vi har i kundeportalen blir kopiert inn begge så ingen nyregistrering er nødvendig fra kundens side.

Ja. Posti Messaging starter med PM og OpusCapita med OC

SLA gjelder uavhengig av om ticketen overføres til det andre selskapet.

Når du mottar bekreftelse fra våre systemer inneholder denne vårt saksnummer og hvilket selskap som har saken. Det enkleste er å bruke reply-to-adress via email. Posti Messagings ticketnumre begynner PM, og OpusCapita med OC. Eller bruk den kundeportalen du startet saken med.