Automatisering og kontroll i P2P-prosessen

Purchase to Pay (P2P) fra OpusCapita skaper en helhetlig prosess fra innkjøp til betaling. Med en kun en løsning, muliggjør OpusCapita at økonomi- og innkjøpsavdelingen kan jobbe mye tettere sammen, sentralisere mennesker, prosesser og data, og gir direkte driftseffektivitet med konkret, strategisk betydning for spend-analyse og bedre driftskapitaloptimalisering. 

Oppnå en automatiseringsgrad på 80-100% på fakturahåndteringen

La oss håndtere alt fra scanning av papirfakturaer og elektroniske fakturaer til kontering og betalinger. Vi kan automatisere og øke kontrollen i hele P2P-prosessen. Ved å øke graden av automatisering vil du kunne frigjøre mye tid som de ansatte kan bruke til andre, mer produktive arbeidsoppgaver.

Automatisert fakturabehandling er et program som fokuserer på feilfri og komfortabel håndtering av innkjøpsfakturaer. Organisasjoner er stadig ute etter å minimere det manuelle arbeidet forbundet med faktureringsprosessen ved å matche fakturaer med innkjøpsordrer. Det sikrer at alle fakturaer er i overensstemmelse med selskapets retningslinjer for innkjøp og leverandørgjeld.

Last ned vårt factsheet:  Buy Easier with OpusCapita eProcurement

OpusCapita leverer Purchase-to-Pay-løsninger som er mye mer enn bare software. Våre team forvandler programvaren til en viktig del av bedriftens suksess. Og, vi støtter alle aspekter av løsningens livsløp gjennom våre våre team og partnere.

Har du ikke tid til å vente på fullstendig automatisering, men ønsker 100% elektronisk fakturering?

OpusCapitas Invoice receiving-løsning består av et sett av tjenester som støtter kundenes overgang til elektroniske fakturaer og kalles eTransition. eTransition betyr at OpusCapita konverterer nåværende fysiske fakturaflyt til flere, digitale elektroniske fakturaer. Vi kan tilby bedrifter på ulike stadier av den digitale transformasjonen, løsninger som forbedrer deres prestasjoner, både de med høy grad av digitalisering, men også de som fortsatt har en blanding av digital og manuell håndtering. Vårt unike tilbud distribueres globalt gjennom et nettverk av partnere i 30 land.

Løsningen Invoice Digitizing inkluderer effektiv mottak av innkommende kjøpsfakturaer på papir og e-post. Løsningen hjelper bedrifter og organisasjoner med å automatisere Account Payable-innhenting av data ved å trekke ut forretningskritisk, finansiell informasjon fra fakturaen, for eksempel: leverandør, fakturanummer, dato, beløp og informasjon på radnivå. Alle papir- eller PDF-fakturaer via e-post omvandles til et elektronisk format, uavhengig av type faktura. Etter bearbeidingen blir det elektroniske bildet og den fangede dataen eksporteret til kunden i et forhåndsdefinert format for videre behandling.

Leter du etter verktøy for innkjøp og leverandørsnettverk?

Ved å utnytte moderne innkjøpsverktøy og leverandørnettverk kan man oppnå økt effektivitet på flere områder, ikke bare med tanke på kostnadsbesparelser, men også på områder som kontroll og etterlevelse.

Med en digitalisert innkjøpsplattform kan bedriftens ansatte foreta innkjøp like enkelt og intuitivt som i private sammenhenger på plattformer som Amazon, Ebay eller Apple. Samtidig gjør en slik løsning det mulig for ledere og innkjøpsavdelinger å kontrollere indirekte innkjøp på en egnet måte. Dette sikrer god kontroll, fullstendig kontraktsoppfyllelse og sømløs end-to-end-automatisering av Purchase-to-Pay-prosessen. OpusCapitas løsninger legger til rette for transparent utgiftsrapportering for optimering av innkjøp og innkjøpskanaler.

Direkte utgifter håndteres vanligvis med bedriftens forretningssystemer. For å støtte kommunikasjon fra maskin til maskin muliggjør våre løsninger full konnektivitet mot direkte leverandører med EDI/XML, fullt integrerte nettverk eller en brukervennlig portal mot leverandører basert på e-post/internett. 

OpusCapita har som mål å tilby innkjøpsorganisasjonene både en komplett tjeneste for håndtering av indirekte utgifter og oppkobling mot deres indirekte og direkte leverandører. 

Slagkraftig fakturamatching som sparer tid

Manuell fakturamatching kan være utfordrende. Fakturaautomatisering gjør at du kan eliminere tidkrevende manuelle prosesser som fakturakoding, matching mot kontrakter, gjennomgang og attestering, og dermed frigjøre de ansattes tid til å fokusere på mer strategiske oppgaver.

MediusFlow har en kraftig matchingmotor som gjør det mulig å automatisere fakturaprosessen slik at fakturaer kan matches på to, tre eller til og med fire måter til innkjøpsrekvisisjoner, leveringssedler eller kontrakter. Økonomimedarbeidere kan derfor fokusere på avvik og unntak i stedet for å overvåke og styre en jevn strøm av korrekte fakturaer manuelt.

OpusCapita - Verdensledende innen cloud-baserte elektroniske innkjøp

Siden 1999 har vi levert nettskybaserte løsninger som automatiserer eProcurement-prosessen, forbedrer samhandlingen og generere (MED?) reelle kostnadsbesparelser. Våre sky-baserte mobileløsninger dekker innkjøpsbehov/procurement som spenner fra det enkle bestillingsprosessen til spesialiserte funksjoner som kreves for mer komplekse kategorier.

Vi er har et løfte om å tilføre våre kunders suksess og anser det som et sentralt element i en kontinuerlig forbedring av våre løsninger.

Medius

MediusFlow er den mest effektive og dynamiske fakturaautomatiseringsløsningen på markedet i dag. Den er intuitiv og enkel å bruke og implementere; men likevel kraftig og dynamisk nok til å innfri kravene til globale organisasjoner. MediusFlow er unik i det at den kombinerer forhåndspakkede prosessarbeidsflyt i henhold til beste praksis for fakturahåndtering, innkjøp og avtalehåndtering. Medius er den virkelige fakturaautomatiseringseksperten.