OpusCapita utvider tjenestespekteret

OpusCapita øker satsingen på inkasso og blir dermed Norges eneste selskap som kan håndtere hele prosessen fra ordre til betaling.

I et komplekst maskineri er det viktig at alle bevegelige deler fungerer sammen, ettersom små problemer har en tendens til å forplante seg og bli store. OpusCapita utvider tjenestespekteret med økt fokus på inkasso for at kundene kan få maksimal utbytte av selskapets ekspertise og forholde seg til en leverandør for alle sine tjenester i hele ordre og betalingskjeden.

- Tidligere var det vanlig at man hadde flere leverandører av tjenester innen ordre, innkjøp og betaling, noe som førte til merarbeid for selskapene. Man hadde kanskje et selskap som håndterte inkasso og et annet som håndterte innkjøpsprosesser. Ved kun å ha et selskap som håndterer hele prosessen fra ordre til betaling, forenkler det mye for våre kunder, sier Preben Lövius-Dahl, salgssjef for OpusCapita i Norge.

Sømløs prosess

OpusCapita har over 30 års erfaring med å utvikle automatiserte kontantstrømmer, betalingshåndtering og faktureringsløsninger. OpusCapita har den ekspertisen som kreves for å effektivisere hele prosessen, og gi kundene et helhetsgrep om selskapets betalingsstrømmer.

- Ved å la OpusCapita ta hånd om hele prosessen fra ordre til betaling, kan vi garantere at alle deler fungerer sømløst sammen. Vi sørger for at ordrehåndteringen, faktureringen, reskontro og betalingsstrømmen fungerer sammen, slik at selskapets effektivitet øker, sier Lövius-Dahl

En ny tid for bransjen

OpusCapita sin ekspertise innen automatisering og utvikling av løsninger for å imøtekomme en stadig mer disruptiv teknologi innen betalingstjenester, er et sentralt element i OpusCapita sin tilnærming mot å levere en komplett tjeneste i denne verdikjeden.

- Det var naturlig for oss å etablere en tjeneste og moderne løsning for inkasso da vi ser et tydelig og raskt skifte i hvordan utveksling av betalingsinformasjon og betalinger vil foregå i tiden fremover. Vi mener derfor det blir viktigere å se verdikjeden i perspektiv av teknologien, og at inkasso vil handle vel så mye om løsninger som fremmer hurtig oppgjør og forebygger mislighold, avslutter Lövius-Dahl.